Newton Assessor: (219) 474-6081

Newton GIS/Mapping: (219) 474-3101

Newton Recorder: (888) 663-9866 x 1401

Newton Treasurer: (888) 663-9866 x 1301