Washington Assessor: (208) 414-2000

Washington Recorder: (208) 414-2092

Washington Treasurer: (208) 414-0324